Szkolenia z komunikacji interpersonalnej

Szkolenia interpersonalne

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej, dostępne w formie zamkniętej dotyczą szeroko rozumianych zagadnień komunikacyjnych i mogą być dostosowywane do różnych kontekstów w ramach organizacji. Rozwijają one niezbędne umiejętności, pozwalające na efektywność i skuteczność komunikacji, czyli: słuchanie aktywne, słuchanie empatyczne, postawy asertywne, klaryfikacja, parafrazowanie, odzwierciedlanie, zadawanie pytań, budowanie samoświadomości w zakresie wysyłania i odbierania sygnałów pozawerbalnych, negocjowanie, zachowanie w sytuacjach konfliktu.

SZKOLENIA INTERPERSONALNE mogą występować w różnych konfiguracjach pod względem zawartości merytorycznej. Ich zakres jest uzależniony od sytuacji i potrzeb naszych Klientów.

Przykłady szkoleń z komunikacji interpersonalnej:

  • Efektywna komunikacja w zespole
  • Skuteczna komunikacja z klientem
  • Komunikacja w negocjacjach
  • Komunikacja szef – pracownik
  • Komunikacja w zespole projektowym
  • Rozwijanie komunikacji asertywnej
  • Komunikacja w konflikcie
  • Komunikacja w zespole rozproszonym

Komunikacja interpersonalna jest obszarem, który warto rozwijać, ze względu na swój wpływ na wszystkie dziedziny życia zawodowego oraz osobistego. Im wyższy jej poziom, tym większa satysfakcja z budowanych relacji, które to z kolei wpływają na jakość funkcjonowania. Jest to również obszar, który podlega ciągłym zmianom, ze względu na dużą dynamikę otoczenia, dlatego warto wspierać swój rozwój w tym zakresie.

Zapraszamy do kontaktu!