Szkolenia dla produkcji to propozycje rozwoju, kierowane do mistrzów, liderów, kierowników zmiany, dostępne w formie zamkniętej, czyli dedykowane dla danej organizacji. Rozwijają one podstawowe kompetencje związane z kierowaniem różnego rodzaju zespołami w procesie produkcji, tj. komunikacja dostosowana do specyfiki zespołu, kierowanie i organizacja pracy zespołu, komunikacja z zespołem, motywowanie, rozwiązywanie trudnych sytuacji w zespole, itp.


SZKOLENIA DLA KIEROWNIKÓW PRODUKCJI

Przykładowy program szkolenia dla Liderów Zmiany:

 1. SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE

 • Fazy rozwoju zespołu
 • Role zespołowe
 • Rola lidera w zespole
 1. STYLE KIEROWANIA

 • Diagnoza stylów kierowania
 • Rodzaje stylów
 • Skuteczność stylów kierowania
 1. MOTYWACJA I MOTYWOWANIE

 • Skuteczność działań motywujących – sposoby motywowania
 • Motywujące stawianie zadań i egzekwowanie
 • Rola feedbacku
 1. ASERTYWNOŚĆ LIDERA

 • Budowanie autorytetu w zespole
 • Rodzaje postaw i zachowań asertywnych
 • Komunikacja asertywna
 1. DELEGOWANIE ZADAŃ

 • Poziomy delegowania zadań
 • Skuteczne przekazanie polecenia
 • Wybrane techniki i narzędzia delegowania
 1. KONFIKTY W ZESPOLE PRACOWICZYM

 • Rodzaje konfliktów
 • Diagnoza stylu rozwiązywania konfliktów
 • Strategie rozwiązywania konfliktów