Coaching on-line dla firm to propozycja, która ostatnio zyskuje na znaczeniu, w związku z pandemią. Zauważamy, że klienci potrzebują indywidualnego wsparcia coacha dla siebie oraz swoich pracowników. Wspomniana sytuacja nie jest jednak jedynym powodem, dla którego coaching zyskuje na znaczeniu. Jest nim również indywidualizacja potrzeb rozwojowych oraz dążenie do precyzji w realizacji konkretnych celów rozwojowych, które dla firm mają szczególne znaczenie. Wykorzystanie kanału on-line pozwala zorganizować proces w sposób elastyczny i pozwala coachowi na zaplanowanie procesu zgodnie z możliwościami organizacyjnymi klienta.
Coaching jest naszą pasją, którą rozwijamy od kilkunastu lat. Już w początkowej fazie naszej działalności widzieliśmy, że klienci, bez względu na poziom kompetencji są skarbnicą wiedzy i doświadczeń, a zapewnienie im odpowiednich warunków powoduje uwolnienie tego potencjału. Takie możliwości daje właśnie coaching.

Na czym polega coaching online?

Na czym polega coaching online?

Pewnie nie jeden raz zetknęliście się z coachingiem, najpewniej w sporcie. To właśnie z niego wywodzi się ta metoda, a konkretnie z tenisa. Podstawą było odkrycie, które pokazało, że nie tylko trening fizyczny, lecz swego rodzaju wsparcie pracy „głowy”, czyli psyche decyduje o sukcesie.

Coaching w biznesie jest sposobem rozwoju, który bazuje na doświadczeniu oraz naturalnych talentach i predyspozycjach uczestnika procesu. Oznacza to, że koncentrujemy się na możliwościach oraz atutach i planujemy ich wykorzystanie w realizacji pożądanego celu. Coaching jest bardzo elastyczną i zindywidualizowaną formą rozwoju, w którym ważną rolę odgrywają motywacja klienta oraz jego nastawienie.

Poniższa tabela przedstawia podstawowe różnice pomiędzy popularnymi formami rozwoju kompetencji.

coachingszkoleniedoradztwo
Inicjatywa po stronie uczestnika Projektowanie rozwiązań przez uczestnika przy wsparciu merytorycznym coacha Coaching bazuje na zaangażowaniu i doświadczeniu uczestnika, jego atutach, podejmowaniu prób i wyciąganiu wniosków.Inicjatywa po stronie prowadzącego szkolenie Przekazywanie wiedzy, rozwiązań przez prowadzącego, uczestnik jest odbiorcą Bazuje na przekazywaniu wiedzy, umiejętności jej zastosowania plus ew. korektach.Inicjatywa po stronie doradcy rekomendowanie gotowych rozwiązań do wdrożenia dla klienta Bazuje na wdrożeniu zaprojektowanych zmian, będących odpowiedzą na zidentyfikowany problem/ brak.
formy rozwoju kompetencji

Metody pracy w coachingu przez Internet

Metody pracy w coachingu przez Internet

W coachingu on-line stosujemy narzędzia dostępne w pracy „na żywo” i nie ma tutaj ograniczeń, które wpływałyby na jakość spotkań. Sesje odbywają się w trybie wideo, w związku z czym obie strony mogą widzieć siebie i swoje reakcje, jak i śledzić na bieżąco oraz omawiać stosowane narzędzia.

Przykładowe metody i narzędzia do pracy w coachingu to:

 • Narzędzia precyzowania oczekiwań i celów: kwestionariusze, listy kontrolne ora ewaluacyjne, scenariusze działań;
 • Narzędzia do zarządzania współpracą: techniki słuchania i zadawania pytań, np. technika 4R, ORACLE, SMATRER, GROW, AID – feedback, informacja zwrotna 360 i inne;
 • Metody identyfikujące profil motywacyjny, który przedstawia obszary przynoszące największą satysfakcję, mające wpływ na jakość życia osobistego i zawodowego,
 • Metody diagnozujące i opisujące naturalny styl zachowania oraz komunikacji, które pozwalają klientom poznać wynikające z nich konsekwencje (pozytywne oraz negatywne), a także wdrożyć plan optymalizujący te obszary;
 • Narzędzia służące intensyfikacji oddziaływań (wywieranie wpływu, audyt umiejętności komunikacyjnych);
 • Narzędzia doskonalące kompetencje przywódcze, np. diagnoza stylu, klimatu w zespole, priorytety w działaniu, ćwiczenia dotyczące delegowania i wiele innych;
 • Cała gama narzędzi rozwijających potencjał kobiet, np. katalog supermocy, praca z przekonaniami, model inteligencji emocjonalnej;
 • Coaching zmiany, praca z modelem zmiany, planowanie działań;

Zestawy narzędzi są dostosowywane do potrzeb realizacji celów klientów, dlatego nie sposób wymienić wszystkich. Niektóre są autorskie, komponowane przez coacha na potrzeby określonego procesu.

Korzyści z coachingu przez Internet:

– dzięki coachingowi uczestnicy odkrywają swój potencjał, zyskują zaufanie do siebie i własnych możliwości w obszarach, które są nowe, trudne w ich przekonaniu;

– coaching daje możliwość przyjrzenia się z bliska sprawom, które są dla nas ważne, ale w natłoku obowiązków nie poświęcamy im wystarczającej ilości czasu;

– coaching ułatwia zrozumienie zmiany jako całości – z jej plusami oraz minusami, co pozytywnie wpływa na podejmowanie wyważonych, odpowiedzialnych decyzji;

– coaching rozwija analityczne podejście oraz samoświadomość, kompetencje niezbędne w obszarze przywództwa,

– dzięki coachingowi wzrasta motywacja do działania i zostaje z klientem, ponieważ realizuje on swój wypracowany plan, oparty na analizie, a nie narzucony z góry;

– coaching uczy, że to my sami jesteśmy ośrodkiem zdarzeń, które są powiązane z naszą konkretną aktywnością, w związku z czym rozwija inicjatywę oraz motywację wewnętrzną.

Coaching on-line – Korzyści dla uczestników

Coaching sprawdza się w sytuacjach, kiedy planujemy zmianę, mamy dylemat, trudności z podjęciem decyzji. Kiedy analizujemy problem, jednak mamy poczucie, że nasza perspektywa nie dostarczy nam wystarczającej ilości informacji, coaching jest metodą, która zapewni nam różne perspektywy i pełną analizę sytuacji.

Coaching to właściwa metoda dla tych, którzy przygotowują się do zmiany, nowej roli, poszukują oryginalnych rozwiązań, czują, że dotychczasowe sposoby działania stanowią ograniczenie i chcą pracować nad zmianą nawyków.

W naszej praktyce spotykamy się z klientami, którzy stają w obliczu wyzwań, dużych projektów oraz odpowiedzialności, jaka się wiąże z realizacją. Wspólnie identyfikujemy obszary, z którymi należy sobie poradzić, aby bez obaw wejść w fazę realizacji, korzystając w pełni ze swojego potencjału, a to zapewnia właśnie coaching.

Coaching przez internetKorzyści dla firm

 • coaching jest szczególnie ważny dla organizacji, którym zależy na rozwijaniu i utrzymaniu zaangażowania pracowników,
 • dzięki pracy w procesie coachingu oraz zaangażowaniu własnych mocnych stron, pracownicy budują poczucie sprawczości i samodzielność,
 • praca w procesie coachingu pozwala ludziom dostrzec własne oddziaływanie na innych członków zespołu oraz następstwa pozytywne i negatywne; widzimy w naszej pracy z klientami ich własną chęć korekty bez żadnego sugerowania czy nacisku z zewnątrz,
 • pracując w coachingu jesteśmy „lustrem” dla klienta, który może się w nim przejrzeć nie czując się w żaden sposób oceniany; nasze doświadczenia pokazują, że klienci sami najlepiej wiedzą, co zmienić, co zrobić, a z czego zrezygnować, aby dobrze poczuć się z samym sobą,
 • pracując w coachingu wzrasta u pracowników motywacja do zmian, odpowiedzialność i zaangażowanie, dzięki wspieraniu naturalnych zdolności klienta oraz samodzielnemu projektowaniu działań, zapewne każdy z nas niejednokrotnie odczuł większą odpowiedzialność i motywację do działania w sytuacji, kiedy sam był autorem planu. To jest naturalne;
 • coaching uczy myślenia pytaniami, co oznacza, że nasz mózg otwiera się na nowe możliwości i jest w stanie wygenerować więcej niestandardowych rozwiązań; zyskujemy wiedzę, które pytania nam służą, a które mogą zablokować;

Szkolenia coachingowe w ramach sesji online:

 • Coaching biznesowy
 • Coaching dla top menedżerów (executive coaching)
 • Coaching menedżerski
 • Coaching sprzedażowy
 • Coaching zespołowy
 • Coaching indywidualny
 • Coaching kariery
 • Life coaching
 • Diet coaching

I wiele innych, czyli coaching jest skuteczny tam, gdzie potrzebne jest profesjonalne wsparcie w rozwoju zdrowego człowieka (coaching nie jest terapią).

Rola coacha w procesie coachingu on-line

Rola coacha w procesie coachingu on-line

Coach jest odpowiedzialny za organizację procesu, jakim jest coaching. Stoi na straży zasad, które obowiązują w coachingu, a określone są m.in. w kontrakcie zawieranym na początku procesu. Pomaga doprecyzować klientowi cele i priorytety, a następnie zadając odpowiednie pytania, proponując określone narzędzia i ćwiczenia, pomaga klientowi je zrealizować. Jednak przede wszystkim musi zrozumieć klienta oraz jego sytuację i dokładnie słuchać, ponieważ tylko wtedy będzie w stanie zadać odpowiednie pytania.

Pytania w procesie coachingu pełnią rolę kluczową: pomagają klientowi odkrywać, wnioskować, rozumieć, znajdować rozwiązania. Coach pomaga w wyborze właściwych opcji, takich, które biorąc pod uwagę sytuację klienta, sprawdzą się i będą mu służyć. Ćwiczenia i narzędzia, jakie coach proponuje mają na celu uświadamianie, pokazywanie różnych perspektyw, konsekwencji, aby klient, podejmując decyzję, miał pełen wgląd w dany obszar, a także był świadomy, co zyska, a co może tracić.

Ważne, aby pamiętać, że coaching to nie wykłady, serwowanie klientowi gotowych rozwiązań, nakazy i wskazówki co i jak należy robić. W coachingu odpowiedzialność za wdrożenie planu leży po stronie klienta. Coach pomaga pokonywać bieżące przeszkody i pomaga zrozumieć, gdzie tkwi przyczyna ew. problemów, jednak nie rozwiąże on ich za klienta; pomoże znaleźć odpowiednią drogę, ale przejść nią może jedynie klient. Dlatego coaching ułatwia wprowadzenie nam trwałych zmian.

Rola uczestnika coachingu on-line

Coaching to metoda, gdzie inicjatywa jest po stronie klienta. Jest on ekspertem w swojej dziedzinie i to on wie… Coach jedynie wydobywa tę wiedzę, posługując się odpowiednią wiedzą, metodami oraz doświadczeniem. Aby było to możliwe, potrzebna jest systematyczna praca klienta np. nad realizacją planu, wdrażaniem zmian. Jeśli obie strony umawiają się na realizację zadania w określonym czasie, niezbędne jest tego przestrzeganie.

Klient przy wsparciu coacha ustala cele dokonuje analizy sytuacji, planuje działania oraz je realizuje. Korzysta ze wparcia coacha przy podejmowaniu decyzji czy rozwiązywaniu dylematów. Konsultuje z nim pomysły. Dobra organizacja i wywiązywanie się z ustaleń przez klienta sprawi, że każda sesja przyniesie wymierne rezultaty, ponieważ rozmowa będzie się toczyć wokół konkretnych zagadnień.

Z kim będę pracować w coachingu?

Coach prowadzący, wyznaczony do prowadzenia procesu to osoba przede wszystkim z doświadczeniem w biznesie oraz posiadająca umiejętności w zakresie stosowania metod rozwojowych, niezbędnych w coachingu. Osoba ta posiada formalne wykształcenie coachingowe, potwierdzone dyplomem uczelni lub certyfikatem bądź też, z racji swojego doświadczenia zawodowego, tak jak w przypadku menedżerów stosujących coachingowy styl kierowania w pracy ze swoimi zespołami, posiada zweryfikowane umiejętności prowadzenia procesu rozwojowego, jakim jest coaching. Dbamy o to, aby coach prowadzący posiadał wszystkie umiejętności związane z prowadzeniem, kierowaniem procesem coachingu, a także otrzymywał odpowiednie wsparcie merytoryczne na każdym etapie swojej pracy.

Każdy klient poznaje coacha na początku współpracy i decyduje o kontynuacji procesu z daną osobą. Z naszej strony, analizujemy dokładnie potrzeby klienta i zawsze staramy się dopasować doświadczenie coacha do potrzeb, wyzwań oraz osobowości uczestnika coachingu. Coachowi możesz powiedzieć tyle, ile chcesz – to ty decydujesz, a on zawsze uszanuje Twoją decyzję.

Jak zacząć współpracę z coachem dostępnym online?

Etapy nawiązania współpracy przedstawia poniższa tabela. Zawsze można do nas pisać lub dzwonić oraz zadawać pytania na czacie.

Od rozpoczęcia odkrywania i satysfakcji z własnego rozwoju, jakie daje coaching dzieli Cię tylko 6 kroków…

Jak zacząć współpracę z coachem dostępnym online?