Szkolenia dla handlowców

Nasze szkolenia sprzedażowe/ szkolenia handlowe (Wrocław) skierowane są do wszystkich profesjonalnie zajmujących się sprzedażą i obsługą klienta. Zorientowane są przede wszystkim na praktyczne rozwijanie umiejętności wykorzystania procesu sprzedaży do obrony ceny (produktu, usługi).

To szkolenie sprzedażowe ukierunkowane jest głównie na sprzedaż B2C. Koncentruje się na praktycznym rozwijaniu umiejętności diagnozowania potrzeb klienta oraz zastosowania wiedzy o potrzebach w procesie sprzedaży. Uczestnicy ćwiczą skuteczną komunikację z klientem, budowanie relacji, uczą się prezentacji produktu językiem, który budzi zainteresowanie klienta, poznają sposoby reakcji na zastrzeżenia. Dzięki uczestnictwu w naszych szkoleniach sprzedażowych/ handlowych uczestnicy lepiej rozumieją perspektywę klienta, jego potrzeby, wiedzą, w jaki sposób na nie odpowiadać, jak przekonywać, jak negocjować, a to wszystko sprawia, że są skutecznymi handlowcami. Szkolenia sprzedażowe/ szkolenia handlowe otwarte, odbywają się w mieście Wrocław, trwają jeden dzień. Zapraszamy do zapoznania się z programem ( szkolenia sprzedażowe Wrocław ).

Cele:

 • Rozwijanie umiejętności szybkiego diagnozowania potrzeb i priorytetów klienta.
 • Rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się z klientem, wywierania wpływu na decyzje zakupowe (prezentacja, reakcje na zastrzeżenia).
 • Trening umiejętności sprzedażowych

PROGRAM SZKOLENIA HANDLOWEGO

 1. SKUTECZNA KOMUNIKACJA W SPRZEDAŻY

  • model procesu sprzedaży
  • nawiązywanie kontaktu z klientem
  • otwieranie rozmów handlowych
 2. MOTYWACJA ZAKUPOWA KLIENTA

  • rodzaje motywacji zakupowych klienta i ich sposoby ich rozpoznawania.
  • diagnozowanie motywacji
  • wykorzystanie wiedzy o motywacji do budowania skutecznej prezentacji sprzedażowej.
 3. POTRZEBY KLIENTA JAKO KLUCZOWY ELEMENT OBRONY CENY

  • Rodzaje potrzeb klientów: perspektywa handlowca, perspektywa klienta
  • Sposoby rozpoznawania potrzeb i motywacji – model 5 pytań
  • Błędy handlowców podczas ustalania potrzeb mające wpływ na nieskuteczną obronę ceny
 4. TWORZENIE PREZENTACJI OFERTY/PRODUKTU

  • Zasady skutecznej prezentacji, przyciągającej uwagę klienta
  • Przygotowanie argumentacji dla wybranego produktu
  •  Ćwiczenia zastosowania argumentacji sprzedażowej w prezentacji
 5. METODY ODPIERANIA ZASTRZEŻEŃ KLIENTÓW

  • Rodzaje zastrzeżeń klientów.
  • Techniki odpierania zastrzeżeń klientów.
  • ćwiczenia odpierania zastrzeżeń klientów
 6. PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

  • utrwalenie wiadomości
  • indywidualny plan rozwoju

Szkolenia Sprzedażowe Wrocław.

Informacje:

Czas trwania szkolenia: 8h

Aby zorganizować szkolenie dla pracowników w firmie (zamknięte), prosimy o kontakt na adres: biuro@traininghouse.pl

Minimalna ilość uczestników w grupie to 6 osób; maksymalna 12.

Zapisz się