Szkolenia z rozwoju osobistego dotyczą procesu doskonalenia, który może trwać całe życie człowieka. Mówimy tutaj o doskonaleniu w zakresie rozwijania świadomości, talentów, potencjału czy realizacji marzeń, planów osobistych czy zawodowych, przygotowywania się do pełnienia nowych ról społecznych, umiejętności rozwiązywania problemów itd.

Rozwój osobisty

Rozwój osobisty to szeroka dziedzina, mająca swoje korzenie w starożytności, którą już Arystoteles (384 r. p.n.e. – 322 r. p.n.e.) zdefiniował jako kategorię mądrości, gdzie praktykowanie cnót prowadzi do szczęścia. Do dzisiaj wywiera znaczący wpływ na zachodnią koncepcję rozwoju osobistego, mając odzwierciedlenie chociażby w psychologii pozytywnej.

W tradycji wschodniej to Konfucjusz (ok. 551 r. p.n.e. – 479 r. p.n.e.) stworzył filozofię mającą wpływ na pojmowanie wartości, edukacji czy rodziny, a także system funkcjonowania społeczeństwa w Chinach i Azji Wschodniej.

W psychologii to Alfred Adler oraz C.G.Jung wprowadzili to pojęcie, które wiązało się z rozwojem psychicznym człowieka. Daniel Levinson (1920-1994) rozwinął koncepcje Junga. Uważał on, że rozwój osobisty człowieka znajduje się pod wpływem aspiracji, tzw. Snu. To, co bardzo istotne, człowiek za młodu ma sprawić, aby aspiracja miała dla niego jak największe znaczenie, po czym znaleźć sposób na jej realizację, co ma ogromny wpływ na rozwój osobisty. Jeśli aspiracja (Sen) nie jest powiązana bezpośrednio z życiem człowieka, może zaniknąć, co prowadzi to utraty poczucia sensu.

Warsztaty i kurs rozwoju osobistego

Nasze warsztaty i kursy z rozwoju osobistego, kierowane są do firm i mają na celu:

  • Podniesienie efektywności osobistej uczestników
  • Rozwinięcie umiejętności planowania oraz kierowania sobą w czasie
  • Przygotowanie do realizacji siebie w nowej roli
  • Odzyskanie balansu w obszarach: życie prywatne – zawodowe
  • Diagnozowanie profilu motywacyjnego i rozwijanie wybranych obszarów
  • Auto-coaching – jak rozwijać u siebie samoświadomość, samoocenę, poczucie własnej skuteczności
  • Rozwijanie talentów i mocnych stron.

Zapraszamy do kontaktu!