Szkolenia menedżerskie

Szkolenie adresowane jest do menedżerów, którzy w swojej pracy widzą potrzebę zastosowania podejścia trenerskiego do kierowania zespołem.

Zdają sobie sprawę, że ich pracownicy mają potencjał i potrzebne zasoby do wykonywania swoich zadań, ale z jakiegoś powodu z nich nie korzystają. Szkolenie pokazuje, w jaki sposób menedżer powinien postępować oraz rozmawiać z pracownikami, aby chcieli i mogli w pełni wykorzystać swoje zasoby w pracy zawodowej. Szkolenie ma charakter praktyczny, treningowy.

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie

  • wprowadzenie do zagadnień związanych z coachingiem
  • Gra rozwijająca umiejętność obserwacji, słuchania, wzmacniania pożądanych postaw i zachowań „Coach”
 2. Narzędzia rozwoju pracowników (coaching, mentoring, szkolenie, trening, feedback)

  • korzyści wynikające z coachingu dla firmy, menedżera, pracownika
 3. Kompetencje niezbędne do kierowania rozwojem pracowników

  • znaczenie komunikacji w coachingu
  • wprowadzanie relacji opartych na wzajemnym zaufaniu: analiza rzeczywistości oraz planowanie koniecznych zmian,
 4. Obserwacja i wyciąganie wniosków – rozwijanie umiejętności poprzez gry oraz ćwiczenia grupowe

  • aktywne słuchanie – techniki, ćwiczenia
  • rola oraz stosowanie parafrazy w coachingu – przykłady, ćwiczenia w grupach
  • pytania przydatne z punktu widzenia coachingu: rodzaje pytań, techniki i style
 5. Feedback

  • udzielanie informacji zwrotnych: prezentacja, ćwiczenia, film instruktażowy
  • „akuszerka feedbacku”
  • gra – MOC informacji zwrotnej
 6. Techniki i narzędzia przydatne w procesie rozwoju pracowników – ćwiczenia zastosowania:

  • model GROW – prezentacja i ćwiczenia
  • SMART – praca indywidualna, ćwiczenia, scenki
  • prowadzenie krótkich sesji rozwojowych – trening utrwalający umiejętności
 7. Zakończenie szkolenia

  • indywidualny plan rozwoju, cele do realizacji po szkoleniu

Informacje:

Szkolenie trwa 2 dni (09.00 – 16.00)

Aby zorganizować szkolenie zamknięte, dla pracowników w firmie, prosimy o kontakt na adres: biuro@traininghouse.pl

Minimalna ilość uczestników w grupie to 6 osób; maksymalna 12.

Zapraszamy!

Zapisz się