„(.) Pozostaję pod wrażeniem profesjonalizmu i zaangażowania osoby prowadzącej szkolenie, p. Anny Wojnickiej. (.) jestem również zadowolony z niespodziewanie szybkich efektów szkolenia. Od pierwszych dni po wprowadzeniu przez mnie zmian, obejmujących nowe techniki komunikacji i motywowania, mój zespół pracuje z większym zaangażowaniem i samodzielnością. Dzięki temu już wzrosła sprzedaż i dodatkowo pozostaje mi więcej czasu na prowadzenie istotnych spraw, dotyczących firmy.”