„(…) Praktyczna wiedza trenerów Training House, przeniesiona na grupę naszych handlowców zaowocowała wyższymi wynikami sprzedaży w krótkim czasie (…)”.