„(…) Umiejętności trenera, Sebastiana Wojnickiego, aktywny sposób przekazywania wiedzy, gry, ćwiczenia, przykłady, zaowocowały bardzo pozytywną opinią uczestników, jak również podniesieniu motywacji we wdrażaniu nowych umiejętności. (…)”