Nasze warsztaty to praca konkretnymi rozwiązaniami oraz tworzeniem planów ich wdrażania. Uczestnicy mają możliwość kreatywnego rozwiązywania problemów przy wsparciu prowadzącego oraz dyskusji, wymiany poglądów, pomysłów, idei, na co często nie ma czasu w warunkach pracy. Spotkania te ponadto sprzyjają budowaniu relacji wśród uczestników, lepszemu poznaniu, integracji, co niewątpliwie przekłada się na jakość współpracy w codziennym środowisku. Na warsztatach poznajemy różne punkty widzenia i szukamy wspólnego mianownika, uczymy lepiej rozumieć siebie i innych. Pokazujemy możliwości jakie stwarza synergia, wymiana doświadczeń i łączenie różnych kompetencji. Jest to forma, która pokazuje, ile znaczy skuteczne i harmonijne współdziałanie oraz co możemy przez nie uzyskać.

Dotychczas realizowaliśmy warsztaty z zakresu telefonicznej obsługi klienta, zastosowania technik twórczych w pracy, pracy z tzw. „trudnym klientem” – poszukiwania skutecznych sposobów komunikacji oraz współpracy, warsztaty dla handlowców z zakresu obrony ceny oraz finalizacji rozmów handlowych, i inne.

Zapytaj, co zyskasz dzięki naszym warsztatom. Zadaj pytanie