Zajmujemy się prowadzeniem profesjonalnych sesji coachingowych dla firm z Warszawy. Praktykujemy coaching biznesowy dla organizacji od 2005 roku. Trenerzy Training House posiadają ponad 10 letnie doświadczenie jako trenerzy biznesu. Praktykując różne sytuacje w firmach, procesując je, a także nabywając nową wiedzę poprzez szkolenia, możemy zaproponować Państwu szereg skutecznych rozwiązań z zakresu sprzedaży, zarządzania, psychologii biznesu, socjologii.

Coaching biznesowy Warszawa

Coaching wspiera i rozwija organizację w wielu aspektach. Podczas sesji z trenerem omawiane są zagadnienia i sytuacje, które realnie funkcjonują w firmie. Trenerzy wnikają w najdrobniejsze procesy realizowane w organizacji, aby zrozumieć specyfikę danej firmy, poznać problemy z którymi się boryka, wyzwania które stoją przed zarządem, menedżerami, liderami i pracownikami. Bazując na realnych problemach, możemy zaproponować skuteczne rozwiązania, skrojone pod kątem konkretnych osób, np. menedżerów czy zespołów, np. dział sprzedaży. Podczas prowadzonych sesji szkoleniowych, jako trenerzy stawiamy na maksymalną efektywność i korzyści dla uczestników coachingu.

Szkolenia i kursy coachingowe Training House

Zakres sesji coachingu biznesowego Warszawa

W ramach zajęć z naszymi trenerami oferujemy wsparcie coachingowe w zakresie obszarów takich jak:

 • Zarządzanie sobą w czasie oraz organizacja zadaniami
 • Motywacja w każdym aspekcie pracy
 • Rozwój i nowe role związane z awansami
 • Przygotowanie do wystąpień i prezentacji
 • Zarządzanie zmianą
 • Lidership i przywództwo
 • Rozwijanie talentów i ich identyfikacja
 • Zarządzenie działem sprzedaży
 • Zmiana pokoleniowa

Narzędzia i metody, które wykorzystujemy podczas sesji coachingowych:

 • Testy diagnozujące i kwestionariusze
 • Listy kontrolne, ewaluacyjne
 • Scenariusze działań
 • Techniki słuchania i zadawania pytań takie jak: 4R, GROW, SMATRER, ORACLE, 360, AID, Feedback
 • Matryce do planowania
 • Tablice ustalania priorytetów
 • Metody diagnozujące i opisujące naturalny styl zachowania oraz komunikacji
 • Audyt umiejętności komunikacyjnych
 • Wywieranie wpływu
 • Diagnoza stylu, klimatu w zespole, priorytety w działaniu, ćwiczenia dotyczące delegowania
 • Autorskie metody

Coach Warszawa – sesje z profesjonalnym coachem

Coach, który prowadzi sesje biznesowe jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie realizacji metod rozwojowych w organizacjach. Nasi trenerzy posiadają wykształcenia kierunkowe, potwierdzone dyplomami uczelni, a także licznymi certyfikatami. Coach dysponuje niezbędnymi umiejętnościami prowadzenia biznesowych sesji szkoleniowych, dokładnie analizuje potrzeby Klienta i dopasowuje się do osobowości uczestników coachingu.

Korzyści wynikające ze współpracy z coachem biznesowym

 • Coach pomaga budować motywację w zespole, lub u konkretnej osoby
 • Coach pomaga w tworzeniu kreatywnych rozwiązań w firmie
 • Coach pomaga w budowaniu odpowiedzialności biznesowej pracowników
 • Coach pomaga w rozwoju efektywności danej osoby, zespołu
 • Coach pomaga w odkryciu mocnych stron i obszarów do dalszego rozwoju pracownika
 • Coach pomaga w budowaniu relacji

Sprawdź jak nawiązać z nami współpracę:

Szkolenia i kursy coachingowe Training House