Oferujemy wsparcie coachingowe dla firm z Poznania. Prowadzimy coaching biznesowy od 2005 roku dla szeroko rozumianego biznesu, a więc sektora MŚP, a także korporacji. Trenerzy wchodzący w skład Training House są coachami z ponad 10 letnim bagażem doświadczeń w roli trenerów biznesu. Zdobyte doświadczenie wypracowane na bazie prawdziwych sytuacji w organizacjach, połączone z kierunkowy wykształceniem oraz dodatkowym samorozwojem pozwala nam zaoferować Państwu bardzo obszerny zakres efektywnych rozwiązań z zakresu, zarządzania, psychologii biznesu, sprzedaży i socjologii.

Coaching biznesowy Poznań

Sesje coachingowe z profesjonalnym trenerem pomagają organizacjom w rozwoju kompetencji kadry pracowniczej i zarządzającej. W trakcie spotkań z trenerem poruszane są tematy realnie występujące w firmach, sprawy, z którymi borykają się menedżerowie, zarząd, czy pracownicy na różnych szczeblach organizacji. Coach stara się poznać firmę od podszewki, zlokalizować funkcjonujące procesy, by na podstawie tej wiedzy, móc dalej pracować na kolejnych sesjach coachingowych. Mając zdefiniowany, problemy i wyzwania, jesteśmy w stanie wdrożyć efektywne rozwiązania, dopasowane do danej osoby, czy działu. W trakcie organizowanych sesji coachingowych, bazujemy na maksymalizacji efektywności spotkania, oraz profitów jakie mogą z nich uzyskać uczestnicy spotkania.

Szkolenia i kursy coachingowe Training House

Zakres sesji coachingu biznesowego Poznań

Główne obszary naszego wsparcia:

 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Samoorganizacja oraz organizacja zadaniami
 • Motywacja do pracy i dążenia do celów pracownika i firmy
 • Awanse i nowe role z tym związane – analiza luk kompetencyjnych
 • Prezentacje i publiczne wystąpienia
 • Zarządzanie zmianą w organizacji
 • Przywództwo i lidership
 • Identyfikacja talentów i ich rozwój
 • Kierowanie działem sprzedaży
 • Zarządzanie zmianą pokoleniową

Nasze narzędzia pracy:

 • Testy diagnozujące
 • Kwestionariusze osobowe
 • Listy kontrolne
 • Listy ewaluacyjne
 • Scenariusze działań
 • Techniki słuchania i zadawania pytań: 4R, GROW, SMATRER, ORACLE, 360, AID, Feedback
 • Matryce do planowania oraz ustalania priorytetów
 • Metody diagnozujące i opisujące naturalny styl zachowania oraz komunikacji
 • Audyt umiejętności komunikacyjnych
 • Wywieranie wpływu
 • Diagnoza stylu, klimatu w zespole, priorytety w działaniu, ćwiczenia dotyczące delegowania
 • Autorskie metody

Coach Poznań

Coach, prowadzący zajęcia to praktyk z bagażem doświadczeń w obszarze stosowania metod bazujących na progresie w organizacjach. Trenerzy Training House mogą się pochwalić wykształceniem kierunkowym, które jest potwierdzone dyplomami uczelni oraz dodatkowymi certyfikatami uzupełniającymi. Coach posiada kluczowe umiejętności realizowania biznesowych sesji coachingowych, starannie badan potrzeby Klienta, a także asymiluje się do charakterów i stylu bycia uczestników coachingu.

Korzyści dla firm współpracujących z coachem biznesowym

 • Coaching wspiera budowanie motywacji w zespole, lub u konkretnych osób
 • Coaching wspiera budowanie kreatywnych rozwiązań w organizacji
 • Coaching wspiera budowanie poczucia odpowiedzialności biznesowej
 • Coaching wspiera rozwijanie efektywności u uczestników
 • Coaching wspiera analizę silnych stron i obszarów do rozwoju
 • Coaching wspiera budowanie relacji

Sprawdź jak nawiązać z nami współpracę:

Szkolenia i kursy coachingowe Training House