Doradztwo to działanie, do którego przygotowujemy się wspólnie z klientem, badając dokładnie jego aktualną sytuację, otoczenie, w którym działa, cele, do realizacji których dąży oraz najważniejsze potrzeby. Ustalamy cele działań w odniesieniu do strategii, dobieramy osoby z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem i przygotowujemy szczegółowy plan prac konsultingowych. Klienci mają możliwość spojrzenia na obecną sytuację czy problemy z innej perspektywy. Widzą możliwości działań, których dotychczas nie dostrzegali, będąc skupieni na bieżących sprawach. Przy tego typu projektach stwarzamy sytuacje, w których klient również uczy się, wyciąga wnioski, wybiera opcje najbardziej korzystne dla siebie. Proponując dane rozwiązanie, zawsze mamy na uwadze specyfikę sytuacji klienta, moment, w którym znajduje się organizacja oraz perspektywę rozwoju. Przygotowujemy zespoły do zmiany poprzez  doskonalenie niezbędnych kompetencji. Nie narzucamy rozwiązań – projektujemy je wspólnie z klientem, szanując jego wartości, dążenia i dotychczasowe osiągnięcia.

Każdy nasz projekt rozwojowy zawiera elementy doradztwa. Po zakończeniu prac szkoleniowych oraz coachingowych, dokładamy wszelkich starań, aby Klienci wiedzieli, jakie działania należy podjąć na przyszłość, aby osiągnąć pożądany rezultat. Mogą oni liczyć na kontakt, nasze wsparcie oraz konsultacje. Posiadamy liczne doświadczenia w przygotowywaniu kadry menedżerskiej do wspierania oraz monitorowania zmian w zespole po zakończonych projektach rozwojowych. Dysponujemy narzędziami wspomagającymi te procesy, a także przygotowujemy nowe, ściśle dopasowane do warunków danej organizacji.

Dowiedz się o możliwościach współpracy. Zadaj nam pytanie