Coaching jest to narzędzie rozwoju, dzięki któremu wspieramy Klienta w zwiększaniu skuteczności działania w wybranym obszarze. Klient przy współpracy z coachem, osiąga cele, korzystając z własnych zasobów: doświadczeń, wiedzy, umiejętności, zdolności. Wykwalifikowany i doświadczony coach czuwa nad procesem rozwoju. Wykorzystuje odpowiednie metody i narzędzia w celu uruchomienia potencjału Klienta. Tworzy warunki i mobilizuje Klienta do pracy nad sobą, a także wspiera w ważnym procesie zmiany (konsultacje z coachem poza sesją).

Obecnie realizujemy projekty coachingowe dla kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla. Dotyczą one rozwijania umiejętności kierowania zespołami, organizacji pracy menedżera, budowania autorytetu, pracy z wartościami oraz komunikowaniem ich do zespołu, motywowania pracowników. Do tej pory zrealizowaliśmy projekty coachingowe z zakresu: kierowania zespołem projektowym, sprzedaży relacyjnej, zarządzania sprzedażą, budowania efektywności osobistej, realizacji celów sprzedażowych, rozwijania postawy asertywnej, planowania i organizacji. Pracowaliśmy również z handlowcami, chcącymi poprawić swoje wyniki oraz relacje z klientami.

Zapraszamy do zadawania pytań. Zadaj nam pytanie